Skriv ut sidan   Villkor

Villkor för medlemskap hos Liv och Hälsa.

Före ansökan om medlemskap

Det åligger varje individ att, innan han/hon ansöker om medlemskap, ha tagit del av de villkor som gäller för medlemskap. Dvs att ha tagit del av denna sidas information samt accepterat dessa.

Vid ansökan om medlemskap

Vid ansökan om medlemskap, så har också individen accepterat de villkor som gäller för medlemskapet.

Under tiden för medlemskapet

Under löpande medlemskap kan villkoren förändras under tiden. Det åligger medlemmen att löpande hålla sig underrättad om de villkor som gäller vid varje gällande tidpunkt.

Liv och Hälsa kommer att skicka ut epost vid förändring av villkoren för medlemskap. Se nedan hur detta tillgår.

Kommunikation mellan Liv och Hälsa och medlemmen

Liv och Hälsa kommunicerar endast via sina egna hemsidor eller via epost till medlemmarna.

När kommunikation sker via epost så gäller följande:

Liv och Hälsa skickar aldrig ut epost med bifogade filer i epostmeddelandet. I den mån länkar finns med i epost-meddelandet så är det alltid till våra egna hemsidor, aldrig till några "externa" sidor.

Tjänsten är kostnadsfri.

 

CMS admin »