Skriv ut sidan   Artiklar > Om Midja - Höft

Midja - Höft

220px-waist-hip_ratio.pngAtt mäta midjemåttet är ett enkelt och snabbt sätt för dig att på ett indirekt sätt mäta bukfettet och då se hur "nära" du är för en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vårdpersonal i primärvården mäter ofta patientens midjemått.

Man har kunnat påvisa att personer med fetma och för mycket bukfett (dvs de med ett förhöjt midjemått) förefaller ha överaktivitet i det endocannabinoida systemet (EC-systemet). EC-systemet är inblandat i hjärnans belöningssystem och en överaktivering kan ge ett ökat sötsug och minskad mättnadskänsla och därmed ökad risk för viktuppgång.

Fakta kring midjemått:

Kvinna > 80 cm    Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

            > 88 cm    Kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Man      > 94 cm   Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

            > 102 cm  Kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Midja-höft-kvot

Midja-höft-kvot är ett kroppsmått som används vid en fysiologisk undersökning för att ge en uppfattning om bukfetma. Kvoten fås genom att man mäter midjans omkrets och delar den med höftens omkrets.

Fakta kring midje-höft-kvot:

Kvinna  > 0,8     Ökad risk för komplikationer

Man      > 1,0     Ökad risk för komplikationer

En Midje-höft-kvot (WHR = Waist Hip Ratio) på 0,7 för kvinnor och 0,9 för män har visat sig ha ett starkt samband med allmän hälsa och fertilitet.

Bukfetma

Övervikt och fetma är ett snabbt växande problem i stora delar av världen, och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats de senaste 20 åren. Antalet personer med fetma i Sverige, såväl vuxna som barn, uppgår nu till omkring en halv miljon. Fetma - särskilt om den finns kring buken - medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Andra bidragande orsaker till ökad risk kan vara att den som är överviktig röker, inte motionerar, äter onyttigt.

Extra kilon hos både män och kvinnor tenderar att lägga sig mer runt midjan, men för män är denna tendens som regel starkare.

CMS admin »