Skriv ut sidan   Artiklar > Om Kroppsfett

Beräkna/mäta hur mycket kroppsfett du har!

Det finns flera sätt att beräkna (eller mäta) din andel kroppsfett i din kropp. De olika metoderna ger olika resultat, en skillnad från den verkliga mängden fett på flera procentenheter är vanlig. För att kunna se om man fått resultat i sin bantning eller träning, spelar det dock ingen roll om vald mätmetod skiljer sig från verkligheten med till exempel två procentenheter, bara det relativa felet mellan två mätningar är litet. Dvs, håll dig till samma mätmetod hela tiden och se om det blir några förändringar.

Om du har införskaffat en våg med möjlighet att mäta ditt kroppsfett, så har du ett mätbart mått på ditt kroppsfett. Men man kan även beräkna din andel kroppsfett på de värden du redan angett i form av längd, vikt osv. Det är även viktigt att du angett ditt kön samt födelsedag för att dessa beräkningar skall kunna genomföras. 

Rekommenderade nivåer

Det finns lite olika rekommenderade nivåer. Nedan anges 2 tabeller. Dels en amerikansk från American Council of Exercise samt dels svenska nivåer (hämtade från Wikipedia).

bodyfat_usa.JPG

  Kvinna Man
Svältgräns 12 - 14 %   2  -  4 %
Mycket mager 14 - 18 %   4  -  8 % 
Normal 20 - 30 %  12 - 24 %
Överviktig 30 -  →  %  24 - →  %

 


Att mäta kroppsfettnivåer

Tank-metoden (eller Hydrostatic weighing)

En metod som anses vara bland de bästa är, typ Arkimedes princip, sänka ned hela sin kropp under vatten. Det undanträngda vattnet ger ju din kropps volym. Denna metod kallas Tank-metoden. Den bygger på att man uppskattar benstommens vikt, och sedan sänker ner kroppen i en tank med vatten. Sedan ser man hur stor densitet den har, och kan räkna ut ungefär hur mycket muskler respektive fett kroppen har. Om man felbedömer benstommens vikt blir resultatet missvisande.

Nackdel! Utrustningar för detta finns på relativt få ställen.

Infraröd strålning

Helkroppsröntgen, med differential x-ray, är en teknik som med hjälp av två olika energinivåer på röntgenstrålningen kan bygga en modell över vad som är fett och vad som inte är fett i kroppen.

Samma nackdel som ovan.

Impedans-mätning (kallas även Bioimpedans)

bodyfatmeter.gifTillgår på sätt att man skickar en liten ström genom kroppen och mäter motståndet. Oftast mellan fingrar och tår. Eftersom fett och muskler leder ström olika bra går det att personvag.gifberäkna andelen kroppsfett. Metoden ger bäst resultat om man mäter genom så lång sträcka i kroppen som möjligt, tex vänster hand till höger fot. De flesta apparater för hemmabruk mäter endast fot till fot eller hand till hand och därmed endast halva kroppen. Dessa apparater ger dock ändå en bra uppskattning av hur andelen kroppsfett förändras.

Metoden bör inte användas av gravida eller personer med en Pacemaker.

Mäta tjockleken på en hudflik

Kallas på engelska för "skinfold method". Man mäter en nypa hud exakt med skjutmått på flera standardiserade punkter på calliper.gifkroppen för att fastställa underhudsfettets skikttjocklek. Dessa mätningar omvandlas till en uppskattad kroppsfettsprocent genom en beräkning. Vissa formler kräver så lite som tre mätningar, andra så många som sju. Noggrannheten i dessa beräkningar är mer beroende av en persons unika fördelning av kroppsfett än på antalet uppmätta platser. Det är viktigt att testa en exakt plats med ett fast tryck. Även om det inte kan ge en korrekt avläsning av verklig kroppsfett procent, så är det ett tillförlitligt mått på kroppens sammansättning och hur den förändras över en tidsperiod, förutsatt att testet utförs av samma person med samma teknik.

Beräkna kroppsfettet på grundval av ditt BMI

De övre metoderna bygger på att man på olika sätt mäter sin andel kroppsfett. Här använder man istället olika parametrar såsom ditt kön, din ålder och ditt BMI-tal och via formler försöka fastställa din andel kroppsfett. Detta värde blir endast en uppskattning, men avvikelsen från ditt verkliga värde har visat sig inte bli mycket större än ex.vis metoderna med hudfliksmätning eller impedansmätning.

Formeln för beräkning är enligt nedan.

Kroppsfett i % för barn  = (1.51 × BMI) − (0.70 × Ålder) − (3.6 × kön) + 1.4

Kroppsfett i % för vuxna = (1.20 × BMI) + (0.23 × Ålder) − (10.8 × kön) − 5.4

där manligt kön är lika med 1 och kvinnligt kön är lika med 0.

Beräkna kroppsfettet med YMCA-formeln

YMCA (Young Men Christian Association) i USA har gett ut The YMCA Guide to Fitness Assessment (En rekommendation för Hälsa och kondition). Där finns nedanstående formel för beräkning av kroppsfett. Där ingår kön, vikt och midjemåttet som parametrar.

Man: Faktor= 98.42    Kvinna: Faktor = 76.76
Fettprocent = (-Faktor + (4.15 * Midjemått) - (0.082 * Vikt)) / Vikt

(räknat i inch och pounds) 

Liv och Hälsa använder sig av BMI-formeln

Liv och Hälsa räknar automatiskt ut ditt värde på kroppsfettet utifrån dina egna avgivna värden hos oss. För att det skall fungera krävs att du under fliken Kontouppgifter anger kön och födelsedag.

OBS! Om du mäter ditt kroppsfettvärde med en egen mätare, typ våg eller annan metod, så är det med största sannolikhet så att alla olika mätmetoder kommer att resultera i olika mätvärden, då det är väldigt svårt att fastställa det riktiga värdet på din andel kroppsfett. Alla metoder är lite osäkra och dessutom är det viktigt att man är konsekvent vid alla mättillfällen. Både i tid och olika förberedelser. Dvs, bestäm dig om du skall mäta direkt på morgonen och före frukost osv.

Det viktigaste är inte det faktiska värdet utan den förändring av värdet under en tid som är avgörande för om du lyckas i dina föresatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMS admin »