Skriv ut sidan   Artiklar > Om Hjärtat

Hjärtat

En central del i människokroppen och kan närmast beskrivas som en pump. Genom regelbundna sammandragningar pumpar hjärtatheart1.gif runt blodet i kroppen. Om denna funktion upphör (dvs att blod pumpas runt i kroppen) så dör vi. För att avgöra hur väl vårt hjärta sköter den uppgiften, så mäter vi

 • pulsen = hur regelbundet dessa sammandragningar sker (antal sammandragningar per minut)
 • trycket = hur kraftiga dessa sammandragningar är (som lägst och som högst) 

Normala nivåer

Givetvis finns det värden som av sjukvården (läkare osv) anses vara normala. Vid våra besök hos läkare är det inte ovanligt att de mäter våra värden för att avgöra om vi har normala värden eller om våra värden avviker från de normala och i sådant fall hur mycket.

Normal puls (60-70 slag/minut)

Det finns (i huvudsak) 3 nivåer på normal puls. Man pratar om vilopuls, arbetspuls och maxpuls. Normal vilopuls i Sverige är c:a 60-70 slag/minut. Ju bättre kondition man har desto lägre vilopuls. Elitidrottsmänniskor, som Gunde Svan och Per Elofsson hade nivåer nedåt 30 slag/minut under sin aktiva idrottskarriär. Detta är förstås väldigt ovanligt, men de var båda två ytterst vältränade individer.

När du skall kontakta läkare för att du är orolig över dina pulsvärden, beror alltså på vad din egen vilopuls ligger på normalt. Om du har bra kondition och därmed ett lågt pulsvärde normalt så kanske du reagerar tidigare, men om du har ett normalt värde kring 60, och plötsligt upptäcker att din vilopuls är högre än 70, så kanske du borde kontakta läkare.

Normalt blodtryck

Blodtryck mäts i ett mått som heter "mmHg" (vilket står för millimeter Kvicksilver). Kommer ursprungligen av hur många millimeter kvicksilvret i en barometer steg respektive sjönk i och med att lufttrycket förändrades. Eftersom hjärtat arbetar som en pump och skall cirkulera blodet runt i din kropp, så när hjärtat "drar ihop sig" så pumpar den ut (friskt, syrerikt) blod till kroppens alla delar. När hjärtat befinner sig i den fasen, så är också blodtrycket på sitt högsta värde. Detta "övre" värde kallas det systoliska blodtrycket. Vanligen ligger detta på omkring 120 mmHg. När hjärtat sedan pumpat ut allt blod så måste den "suga in" nytt blod i sin "cylinder" (om uttrycket tillåts jmf med cykelpump), vilket den gör genom att cylindrarna expanderar. Då sugs det in blod och då sjunker förstås blodtrycket uti i "ledningarna". Den lägsta nivån kallas för det diastoliska blodtrycket (det undre trycket). Ett vanligt värde på detta är c:a 80 mmHg.

Så blodtrycket uttrycks alltså som 120/80 mmHg.

WHO har definierat vad som är normalt blodtryck

Enligt WHO så är 120/80 mmHg den övre gränsen som att betrakta som normalt blodtryck. På Wikipedia finns följande angivet. Se nedan.

blodtryck.jpg

Anm. Uppgifterna ska användas med försiktighet; stora individuella variationer finns, beroende på faktorer som ålder och andra sjukdomar.

För högt blodtryck kallas också för Hypertoni. För lågt blodtryck kallas för Hypotoni.

Vad kan det bero på att dina värden inte är normala?

För de allra flesta med högt blodtryck går det inte att hitta en enskild orsak. Flera omständigheter kan medverka. Ett obehandlat högt blodtryck leder på sikt till skador på kroppens blodkärl i form av åderförfettning. Risken för skador i hjärtat, i hjärnan och i kärlsystemet ökar ju fler andra riskfaktorer man har. Exempel på riskfaktorer som man själv kan påverka är

 • tobaksrökning
 • höga kolesterolvärden
 • diabetes
 • kraftig övervikt
 • felaktig kost
 • stillasittande livsstil
 • hög alkoholkonsumtion
 • högt saltintag.

Tre riskfaktor som man inte själv kan påverka är

 • ålder
 • manligt kön
 • ärftliga anlag för hjärt-kärlsjukdom i tidig ålder.

Hur kan jag få reda på vilopuls och blodtryck?

Boka tid hos vårdcentralen

Det vanligaste sättet för många är nog att boka tid på sin vårdcentral (eller sin läkare) för att få reda både på sin puls och på sitt blodtryck. För många är nog det "det säkraste" om man inte kan eller våga sig på att göra det på egen hand.

Försöka göra det själv

Mäta pulsen

När det gäller din vilopuls kan mäta den enkelt genom att känna med två fingrar på halpulsklocka.gifsen eller handleden och räkna antalet pulsslag under 15 sekunder. Antalet uppmätta pulsslag multipliceras därefter med fyra.

Eller också så kan du köpa en pulsmätare. Fördelen med en sådan att du kan mäta din puls oavsett vad du gör. Du kan motionera samtidigt som du har kontroll över din puls. Du kan se din vilopuls, arbetspuls och mäta din maxpuls.

Det finns ett stort utbud av olika pulsmätare/klockor med en mängd olika funktioner. Du måste bestämma dig för vilka funktioner du anser dig behöva. För priserna varierar från några hundra till över 1000-lappen och mer.

Mäta blodtrycket

blodtrycksmatare.pngDet är ganska vanligt att man får för högt värde när man sitter på vårdcentralen (vare sig det är en sköterska eller doktor). Detta beror på att man blir lite "nervös" eller stressad där. Det kan då vara bra att komplementera med en blodtrycksmätare hemma. Då kan man i lugn och ro, mäta ens blodtryck när det passar en. Du kan även mäta blodtrycket hur ofta som helst. Här gäller samma sak som med pulsmätaren. Det finns ett flertal modeller i olika prisnivåer.

För in dina värden på Liv och Hälsa

Du kan spara alla dina värden här på Liv och Hälsa och få en tidslinje som gör att du kan se hur dina värden förändras.

Det kan dessutom vara bra att skriva ut på papper och ta med dig till ditt nästa läkarbesök.

mvh

Liv och Hälsa

 

 

 

 

CMS admin »