Skriv ut sidan   Artiklar > Om BMI

Längd, vikt och ditt BMI-tal!

mattband.gifDet BMI-tal du har baseras på 2 saker. Dels din längd och dels din vikt. Så om du vet hur lång du är och vad du väger så kan du räkna ut ditt BMI-tal. Det enda du behöver för att få fram ditt BMI-tal är alltså ett måttband och en våg. Du kan, som man gjorde förr, mäta upp din längd genom att markera med en penna på någon dörrgavel och sedan mäta längden. Sannolikt har de flesta redan ett måttband i sitt hem, men om du inte har det, så är det ingen större utgift.

Dessutom behöver du en våg, som då kan kosta lite mer. Med ett måttband och en våg så har du dpersonvag.gife "redskap" som behövs för att du redan nu skall kunna få en uppfattning om ditt hälsotillstånd. Gissar att du egentligen redan har det, men nu får du "svart på vitt" hur det står till, när du kan jämföra dina värden med de värden som WHO har satt upp. 

Tips! Om du inte redan har en våg utan skall köpa en, så är vårt råd att du köper en våg som kan mäta din andel kroppsfett. Se artikel om kroppsfett. 

 BMI som mått på övervikt

bmi_who.jpgBMI är en förkortning för Body Mass Index och används som ett mått för att bedöma om en person är underviktig, normalviktig eller överviktig. Det beräknas genom att dividera kroppsvikten med längden i kvadrat. Dessa gränser har fastställts av Världshälso-organisationen WHO.

I tabellen visas de allmänna värden som WHO anger som gäller vuxna människor med normal muskelmassa. Men BMI är inget klart facit; det är varken utformat efter kvinnliga värden eller stämmer överens för kroppsbyggare och elitidrottare. Kvinnor har normalt något lägre muskelmassa än män, och bör därmed räkna med lägre gränsvärden, särskilt vid värden upp mot övervikt. När det gäller barnfetma används ibland måttet isoBMI som är korrigerat för att passa denna åldersgrupp. Mer information om BMI kan ses på WHO.

Där kan man få mycket bra och utförlig information om BMI-tal och hur läget är i de olika länderna i världen.

isoBMI

iso_bmi.jpgNär det gäller barn (under 19 år) så finns det en särskild tabell att jämföra sitt BMI-tal mot. Självklart räknas BMI-talet ut på samma sätt (dvs genom att dividera kroppsvikten med längden i kvadrat) men för ungdomar under 19 år så jämförs detta mot en annan tabell som skapats av organisationen IOTF (International Obesity Taskforce).

Klicka på bilden till vänster så ser ni en betydligt bättre bild på Wikipedia.

Organisationen IOTF

Är en forskningsbaserad tankesmedja av internationella fetma experter och är den förlängda armen för IASO (International Association for the Study of Obesity).

IOTF´s uppdrag är att förse olika myndigheter med information/bevis om fetmans orsaker så att berörda myndigheter kan genomföra politiska åtgärder för att effektivt förebygga fetma på nationell, regional och global nivå.

Besök deras hemsida här.

IASO (International Association for the Study of Obesity)

Denna organisation är icke vinstdrivande och som förbinder över 50 regionala och nationella föreningar med över 10.000 professionella medlemmar i vetenskapliga, medicinska och forskningsorganisationer. Det är en paraplyorganisation för 52 nationella fetma föreningar, som representerar 56 länder.

Besök deras hemsida här

Som medlem i Liv och Hälsa, så kan du mäta ditt eget BMI-tal löpande och på så sätt få en överblick över ditt BMI-tals utveckling över tiden.

 

.

 

CMS admin »