Skriv ut sidan   Artiklar > Om blodsocker

Blodsocker

Blodsocker är glukos som finns i blodet och som förser kroppens alla organ och vävnader med energi. Glukos är en av de viktigaste kolhydraterna och används som energikälla av både djur och växter.

Näringen i maten vi äter bryts ned till glukos eller, i vanligt tal, socker. I en frisk kropp öppnar insulinet cellerna så kroppen kan tillgodogöra sig näringen. Vid diabetes har man inget eller bara lite insulin och/eller insulinresistens (dvs cellerna tar inte upp sockret fast de får insulin). Då stannar sockret kvar i blodet och skadar nerver och fina blodkärl, något som kan leda till allvarliga komplikationer. Det gäller att hålla blodsockret så nära normala nivåer som möjligt.

Ny forskning visar att det är särskilt viktigt att hålla en så normal och bra  blodsockernivå som möjligt redan de första åren efter att man fått diabetes. Det skapar ett minne i kroppens celler, enligt studier vid både typ 1- och typ 2-diabetes, som gör att man får färre komplikationer senare i livet.

Det betyder att det är ännu viktigare än man tidigare vetat, att tidigt lära sig hur ens blodsocker fungerar och att man får effektiv behandling.

Blodsocker mäts i enheten mmol/l

Mol används för att uttrycka en substansmängd. Ett system med substansmängden 1 mol innehåller ett bestämt antal element (atomer, molekyler eller liknande) av denna substans. Antalet är ungefär 6,0221415 · 1023 stycken. Om man exempelvis säger att ett visst provrör innehåller 2 mol fruktsocker löst i vatten, vet man därmed hur månblodsockermatare.pngga molekyler fruktsocker det är. Molar, M, är en enhet inom kemin. En molar är detsamma som koncentrationen en mol per liter (1 mol/l) vätska. Det är också vanligt att skriva ut mol/l. Utanför den rena kemin används mmol/l till exempel inom medicinen för att mäta blodsocker.

Vanliga blodsockervärden

Hos en frisk person varierar blodsockret mellan 5 och 7 mmol/l med de högsta nivåerna någon timme efter måltiderna. Personer med obehandlad diabetes kan ha nivåer över 30 mmol/l. Nivåerna mäts med blodsockermätare som finns i olika modeller, även för hemmabruk.

 

CMS admin »